Pustaka


penjamin-kredit

Mengapa Mempelajari Kredit Penting

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana...

lanjutkan membaca
sales-senyum

Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi...

lanjutkan membaca
proses-kredit-bank

Sejarah Kredit

Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif...

lanjutkan membaca
asuransi-hebat

Tujuan Kredit

Pembahasan tujuan kredit mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat 2 fungsi...

lanjutkan membaca
prosedur-perbankan

Jenis Kredit Dilihat dari Jangka Waktunya

Short Term Credit (Kredit Jangka Pendek) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka...

lanjutkan membaca
kartu-kredit-terms

Analisis Kredit

Analisis kredit atau penilaian kredit dilakukan oleh account officer dari suatu bank...

lanjutkan membaca
perjanjian-kredit

Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur)...

lanjutkan membaca
data-sales

Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh...

lanjutkan membaca
kredit dengan agunan barang

Kredit dengan Agunan Barang

lanjutkan membaca
asuransi-hebat

Tujuan Monitoring dan Pengawasan Kredit

Kredit merupakan faktor dominan dalam aset bank, bahkan merupakan sumber utama pendapatan...

lanjutkan membaca
plafon kredit

Penentuan Plafon Maksimum Kredit dan Struktur Kredit

Penentuan jumlah plafon yaitu maksimum kredit yang akan diberikan kepada nasabah yang...

lanjutkan membaca
hutang

Tahap Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian di sini diartikan pengakhiran hubungan debitur dengan likuidasi, penjualan aset, atau...

lanjutkan membaca
+62-815-1121-9673